The Garden Hotel Guangzhou, Canton

The Garden Hotel Guangzhou

368 Huanshi Dong Lu

Centrally located at Huanshi Dong Lu