Hangzhou Bay Hotel, Cixi

Hangzhou Bay Hotel

301 Sishan Lu