Harbour View Hotel, Dalian, Dalian

Harbour View Hotel, Dalian

2 Gangwan Street Zhongshan District