Zhejiang Hotel, Hangzhou

Zhejiang Hotel

53 Longjing Road