Jin Jiang Hotel, Shanghai

Jin Jiang Hotel

59 Mao Ming Road South