Shanghai Wumao Hotel, Shanghai

Shanghai Wumao Hotel

No 2550 Zhonshan Beilu Putuo District