Hotel Plaza Kobe, Kobe

Hotel Plaza Kobe

Rokko Island 9 1 Koyo Cho Naka