Rossiya, Kaliningrad

Rossiya

2, Lunacharskogo Str., Sovetsk (Tilsit)