Nevsky Hotel Aster, Saint Petersburg

Nevsky Hotel Aster

25 Bolshaya Konyushennaya Street