Ontario Motel, Ontario

Ontario Motel

440 Route 104